iso-8859-1

 

Hem

 

CV

 

Referenser

 

 

 

 

                     

 

CV                                             

 

 

 

 

 

 

         

1998-2016

Avveckling 75 st 100 m3 cisterner samt marksanering

Oljesanering av FD Skanek Tomelilla

Avveckling av 75 st 100m3 cisterner

Avveckling försvarsanläggningar Sölvesborg

Avveckling av 122 st 100m3 cisterner

Avveckling av 12 st 100m3 cisterner

Avyttring av 122 st stridsvagnshinder

Slamvassbäddar Arkelstorp

Avyttring stridsvagnshinder 42 st

Tunnel element från Hallandsås

Flyttning av drivmedelscistener

Nytt kallager Rinkaby Skjutfält

Nytt kallager Ringsjöverket

Ny reservkraftsbyggnad Äktaboden

Ny gasbyggnad Öresundsverket

Nytt skärmtak Kallinge

Ombyggnad Ringsjöholm pumpstation

Ombyggnad ny slammottagningsbyggnad

Ny tvätthall Vombverket

Gasbyggnad Käppala ARV

Uppgradering gasstation Källby ARV

Byte av omrörare i rötkammare Källby ARV

Ny kemikaliebyggnad Källby ARV

 

                               

 

Kontakt:

 

Lars Möllerström

tel: 070-5291840

 

Martin Ohlsson

 tel: 070-8291862

 

e-post:

martin@jdi.nu

 

 

 

2018 Rötkammartop Källby ARV, ny omrörare skall monteras

 

 

2018 Grundplatta centrifugbyggnad Sysav Malmö

 

 

2017 Pumpstation Veberöd VA Syd

 

 

2017 Pumpstation Lilla Japan VA Syd

 

 

2017 Vattenverket Tollarp

 

 

 

Beställare